NEWWALLS

Reklamacje:

1.     Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków fototapet, plakatów oraz naklejek nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z kolorem widzianym na ekranie oraz z kolorem zamówionych próbek, jak również odstępstwa wynikające z różnic powierzchni materiałów nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

2.     W celu lepszego zapoznania się z oferowanymi produktami firmy Newwalls Nabywca może zamówić próbkę wydruku fototapety w cenie 50 zł (łącznie z przesyłką). Wielkość próbki fototapety 50x50cm.

3.     Do wykonania oferowanych przez Sprzedającego wyrobów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów.

4.     Nabywca zobowiązany jest sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie zgłosić pisemnie na adres mailowy Sprzedającego. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad do 3 dni od momentu dostarczenia towaru, towar uważa się za zaakceptowany.

5.     W przypadku błędów w realizacji zamówienia tj. złe wymiary, złe dopasowanie brytów, brak laminatu (w przypadku, gdy został zamówiony). Sklep gwarantuje wymianę towaru na towar właściwy, pod warunkiem zgłoszenia błędów produkcyjnych w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki.

6.     W przypadku błędów w realizacji zamówienia, niepasujących wzorów lub kolorów pomiędzy brytami reklamacje należy składać przed aplikacją na ścianie - poprzez zrobienie zdjęć wysłanie na adres mailowy na newwalls@newwalls.pl

7.     Produkty będące przedmiotem reklamacji powinny być odesłane zwykłą paczką wraz z dokumentem sprzedaży (paragon, faktura) oraz adnotacja dotyczącą przyczyny reklamacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty odesłania paczki zostaną zwrócone.

8.     Jakiekolwiek przesyłki wysyłane na koszt sklepu internetowego newwalls.pl nie będą odbierane.

9.     Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z Zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić Sprzedającemu przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety zostanie rozpoczęty lub wykonany ( co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.

10.  Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania Umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty Zamówienia.

11.  Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z Umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z Umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

Koszyk

Powrót do sklepu

Koszyk jest pusty

 

Możesz wypróbować kilka popularnych tagów tutaj:

Konto

Brak konta?
Utwórz konto
group_work Zgoda na pliki cookie