NEWWALLS

MCDESIGN Mariusz Chmielowiec realizuje projekt pn. ?Rozwój firmy MCDESIGN poprzez wdrożenie innowacji technologicznej procesowej i produktowej oraz innowacji marketingowej i organizacyjnej.?, nr POIR.02.03.01-18-0079/18. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest skuteczne wsparcie przedsiębiorstwa w opracowaniu i wdrożeniu innowacji produktowej i procesowej o charakterze technologicznym, jak również marketingowej i organizacyjnej poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych oraz wdrożenie inwestycji w postaci innowacyjnego rozwiązania technologicznego (zakup zautomatyzowanego urządzenia do druku wielkoformatowego taper budowlanych wraz z akcesoriami oraz zaprojektowanie sklepu internetowego kompatybilnego z innowacyjną maszyną). 

Projekt zakłada wdrożenie innowacji technologicznej produktowej i procesowej poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych oraz inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe – zakup drukarki z technologią HP Latex, trymera Fotoba oraz zaprojektowaniu sklepu internetowego kompatybilnego z innowacyjną maszyną. Inwestycja ta jest związana z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie znacząco ulepszonego produktu oraz znacząco udoskonalonej metody tworzenia i świadczenia usług. Wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania, pozwoli w firmie MCDESIGN na świadczenie znacząco ulepszonej usługi poprzez zakup specjalistycznego sprzętu. Efektem tego będzie zwiększenie zdolności usługowej w firmie, którą osiągnie za pomocą drukarki z technologią latex. Firma rozszerzy swoją ofertę usług o świadczenie szerokiej gamy wydruków wielkoformatowych, w szczególności tapet i fototapet. Uzasadnieniem realizacji projektu będzie poszerzenie rynku odbiorców świadczonych usług, wzrostu konkurencyjności świadczonych usług, zwiększenie potencjału firmy, usprawnienie działania oraz udoskonalenie świadczenia wykonywanych usług. 

Wartość projektu: 837 625,00 zł

Wartość dofinansowania: 474 250,00 zł

Planowany okres realizacji projektu: 01.12.2019 - 01.11.2020

Koszyk

Powrót do sklepu

Koszyk jest pusty

 

Możesz wypróbować kilka popularnych tagów tutaj:

Konto

Brak konta?
Utwórz konto