NEWWALLS

MCDESIGN Mariusz Chmielowiec realizuje projekt pn. ?Rozwój firmy MCDESIGN poprzez wdrożenie innowacji technologicznej procesowej i produktowej oraz innowacji marketingowej i organizacyjnej.?, nr POIR.02.03.01-18-0079/18. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest skuteczne wsparcie przedsiębiorstwa w opracowaniu i wdrożeniu innowacji produktowej i procesowej o charakterze technologicznym, jak również marketingowej i organizacyjnej poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych oraz wdrożenie inwestycji w postaci innowacyjnego rozwiązania technologicznego (zakup zautomatyzowanego urządzenia do druku wielkoformatowego taper budowlanych wraz z akcesoriami oraz zaprojektowanie sklepu internetowego kompatybilnego z innowacyjną maszyną). 

Projekt zakłada wdrożenie innowacji technologicznej produktowej i procesowej poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych oraz inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe – zakup drukarki z technologią HP Latex, trymera Fotoba oraz zaprojektowaniu sklepu internetowego kompatybilnego z innowacyjną maszyną. Inwestycja ta jest związana z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie znacząco ulepszonego produktu oraz znacząco udoskonalonej metody tworzenia i świadczenia usług. Wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania, pozwoli w firmie MCDESIGN na świadczenie znacząco ulepszonej usługi poprzez zakup specjalistycznego sprzętu. Efektem tego będzie zwiększenie zdolności usługowej w firmie, którą osiągnie za pomocą drukarki z technologią latex. Firma rozszerzy swoją ofertę usług o świadczenie szerokiej gamy wydruków wielkoformatowych, w szczególności tapet i fototapet. Uzasadnieniem realizacji projektu będzie poszerzenie rynku odbiorców świadczonych usług, wzrostu konkurencyjności świadczonych usług, zwiększenie potencjału firmy, usprawnienie działania oraz udoskonalenie świadczenia wykonywanych usług. 

Wartość projektu: 837 625,00 zł

Wartość dofinansowania: 474 250,00 zł

Planowany okres realizacji projektu: 01.12.2019 - 01.11.2020

----------------------------------------

MCDESIGN Mariusz Chmielowiec führt ein aus europäischen Fonds kofinanziertes Projekt durch

Mo. „Internationalisierung von MCDESIGN.“

 

Das Hauptziel des Projekts besteht darin, Produkte in Form von Tapeten, die mit der HP Latex III-Drucktechnologie hergestellt wurden, und einem automatischen Trimmer für die Verarbeitung großformatiger Drucke auf einem neuen ausländischen Markt einzuführen.

Zu den konkreten Zielen gehören:

· Diversifizierung der Absatzmärkte,

· Akquise neuer ausländischer Auftragnehmer/Händler,

· Produktentwicklung basierend auf Trends auf dem deutschen Markt und den Anforderungen lokaler Auftragnehmer.

Im Rahmen des Projekts wird MCDESIGN die nächste Stufe der Entwicklungsstrategie des Unternehmens umsetzen, in der es den Umsatz ausbauen und die Einnahmen auf der Grundlage eines neuen ausländischen Marktes diversifizieren wird. MCDESIGN plant, künftig auf den Märkten Westeuropas tätig zu sein und sich an der Umsetzung neuer Herausforderungen im Bereich des allgemein verstandenen Designs in der Innenausbauindustrie zu beteiligen.

Projektwert:  511 680.00PLN

EU-Förderung für das Projekt: 353 600.00 PLN

Koszyk

Powrót do sklepu

Koszyk jest pusty

 

Możesz wypróbować kilka popularnych tagów tutaj:

Konto

Brak konta?
Utwórz konto
group_work Zgoda na pliki cookie